Erlikman - Altayda Yeraltı Tanrısı
Lamassu - Asurlarda İyilik Perisi
Baal - Batı Samilerde Bereketli Yağmur Tanrısı
Kybele - Frigyada Tabiat Tanrıçası
Çri - Hintte Talih Ve Mutluluk Tanrıçası
Agni - Hintte Ateş Tanrısı
Çandra - Hintte Ay Tanrısı
İndra - Hintte En Büyük Tanrı
Vişnu - Hintte Güneş Tanrısı
Telephinu - Hitit Bereket Tanrısı
Eger - İskandinav Deniz Tanrısı
Fafnir - İskandinavda Hazine Koruyan Ejderha
Ebisu - Japon Mitinde Mutluluk Tanrısı
İştar - Mezopotamyada Aşk Ve Doğurganlık Tanrıçası
Enzu - Mezopotamyada Ay Tanrısı
Ninurta - Mezopotamyada Fırtına Ve Savaş Tanrısı
İsis - Mısırda Ana Tanrıça
Hathor - Mısırda Aşk Ve Neşe Tanrıçası
Thot - Mısırda Ay Tanrısı
Min - Mısırda Erkeklik Ve Üreme Tanrısı
Maat - Mısırda Evrensel Uyumu Temsil Eden Tanrıça
Nut - Mısırda Gök Tanrıçası
Aton - Mısırda Güneş Tanrısı
Horos - Mısırda Güneş Tanrısı
Ra - Mısırda Güneş Tanrısı
Amon - Mısırda Hava Ve Bereket Tanrısı
Osiris - Mısırda Ölülerin Koruyucusu Tanrı
Seth - Mısırda Şiddet Ve Fırtına Tanrısı
Ptah - Mısırda Yaratıcı Tanrı
Geb - Mısırda Yer Tanrısı
Anubis - Mısırda Ölüler Tanrısı
Nannar - Sümerde Ay Tanrısı
Adad - Sümerde Fırtına Tanrısı
Anu - Sümerde Gök Tanrısı
Şamaş - Sümerde Güneş Tanrısı
Bo - Sümerde Sağlık Tanrıçası
Ea - Sümerde Su Tanrısı
Surya - Vedalarda Güneş Tanrısı
Vuyu - Vedalarda Rüzgar Tanrıçası .